Chào mừng đến với Website: Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Giáo,  Địa chỉ: đường Trần Quang Diệu, Thị trấn Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương, Điện thoại: 0650 3673 684, email: phugiao@sgdbinhduong.edu.vn.

Phòng GDĐT Phú Giáo tổ chức tổng kết nhiệm vụ năm học 2019-2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021

Trường tiểu học Phước Vĩnh B tổ chức Lễ công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2

Chi bộ Phòng Giáo dục Đào tạo Phú Giáo tổ chức Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025

Hội thảo Cán bộ quản lý cấp THCS lần 2 năm học 2019-2020

Hội nghị cán bộ công chức Phòng GDĐT năm 2020

Tổ chức trò chơi dân gian cấp Tiểu học năm học 2019-2020

Huyện Phú Giáo tổ chức tập huấn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học

Phòng GDĐT Phú Giáo tổ chức tổng kết nhiệm vụ năm học 2019-2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021
Trường tiểu học Phước Vĩnh B tổ chức Lễ công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2
Chi bộ Phòng Giáo dục Đào tạo Phú Giáo tổ chức Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025
Hội thảo Cán bộ quản lý cấp THCS lần 2 năm học 2019-2020
Hội nghị cán bộ công chức Phòng GDĐT năm 2020
Tổ chức trò chơi dân gian cấp Tiểu học năm học 2019-2020
Huyện Phú Giáo tổ chức tập huấn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học
NewPicture2
BGD_OK_1

 

208056-e4ea8d8339ce4eb1972f2ba80332e069 - Copy