Chào mừng đến với Website: Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Giáo,  Địa chỉ: đường Trần Quang Diệu, Thị trấn Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương, Điện thoại: 0650 3673 684, email: phugiao@sgdbinhduong.edu.vn.

Tập huấn sử dụng cổng thông tin điện tử cho các đơn vị trường học trong huyện

Phòng GDĐT Phú Giáo tổ chức Diễn đàn “Ngành Giáo dục Đào tạo lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2018

Chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1

Cuộc thi tìm hiểu về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả năm 2018

Tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 cấp THCS

Trường TH-THCS Tam Lập khai giảng năm học 2018-2019

Tổng kết tổ nghiệp vụ bộ môn cấp THCS năm học 2017-2018

Tập huấn sử dụng cổng thông tin điện tử cho các đơn vị trường học trong huyện
Phòng GDĐT Phú Giáo tổ chức Diễn đàn “Ngành Giáo dục Đào tạo lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2018
Chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1
Cuộc thi tìm hiểu về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả năm 2018
Tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 cấp THCS
Trường TH-THCS Tam Lập khai giảng năm học 2018-2019
Tổng kết tổ nghiệp vụ bộ môn cấp THCS năm học 2017-2018
NewPicture2
BGD_OK_1

 

208056-e4ea8d8339ce4eb1972f2ba80332e069 - Copy