Chào mừng đến với Website: Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Giáo,  Địa chỉ: đường Trần Quang Diệu, Thị trấn Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương, Điện thoại: 0650 3673 684, email: phugiao@sgdbinhduong.edu.vn.

Lễ Khánh thành Trường Tiểu học Phước Vĩnh B chào mừng 20 năm tái lập huyện Phú Giáo (20/8/1999-20/8/2019)

Hội thi Giáo viên dạy giỏi vòng tỉnh tổ chức tại cụm thi Trường TH Phước Hòa B, huyện Phú Giáo

Khai mạc Hội thi Cán bộ thư viện giỏi vòng huyện năm học 2018-2019

Hội thảo Cán bộ quản lý cấp THCS lần 2 năm học 2018-2019

Họp mặt chia tay Hiệu trưởng về hưu theo chế độ năm học 2018-2019

Hội thi giáo viên – cấp dưỡng giỏi cấp học Mầm non huyện Phú Giáo năm học 2018-2019

Hội nghị cán bộ công chức Phòng GDĐT năm 2019

Lễ Khánh thành Trường Tiểu học Phước Vĩnh B chào mừng 20 năm tái lập huyện Phú Giáo (20/8/1999-20/8/2019)
Hội thi Giáo viên dạy giỏi vòng tỉnh tổ chức tại cụm thi Trường TH Phước Hòa B, huyện Phú Giáo
Khai mạc Hội thi Cán bộ thư viện giỏi vòng huyện năm học 2018-2019
Hội thảo Cán bộ quản lý cấp THCS lần 2 năm học 2018-2019
Họp mặt chia tay Hiệu trưởng về hưu theo chế độ năm học 2018-2019
Hội thi giáo viên – cấp dưỡng giỏi cấp học Mầm non huyện Phú Giáo năm học 2018-2019
Hội nghị cán bộ công chức Phòng GDĐT năm 2019
NewPicture2
BGD_OK_1

 

208056-e4ea8d8339ce4eb1972f2ba80332e069 - Copy