Chào mừng đến với Website: Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Giáo,  Địa chỉ: đường Trần Quang Diệu, Thị trấn Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương, Điện thoại: 0650 3673 684, email: phugiao@sgdbinhduong.edu.vn.

Hội thảo Cán bộ quản lý cấp THCS lần 2 năm học 2019-2020

Hội nghị cán bộ công chức Phòng GDĐT năm 2020

Tổ chức trò chơi dân gian cấp Tiểu học năm học 2019-2020

Huyện Phú Giáo tổ chức tập huấn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học

Hội thi trò chơi dân gian và nấu ăn chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2019)

Hội thảo Cán bộ quản lý cấp THCS lần 1 năm học 2019-2020

Hội thi An toàn giao thông cấp THCS vòng huyện năm học 2019-2020

Hội thảo Cán bộ quản lý cấp THCS lần 2 năm học 2019-2020
Hội nghị cán bộ công chức Phòng GDĐT năm 2020
Tổ chức trò chơi dân gian cấp Tiểu học năm học 2019-2020
Huyện Phú Giáo tổ chức tập huấn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học
Hội thi trò chơi dân gian và nấu ăn chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2019)
Hội thảo Cán bộ quản lý cấp THCS lần 1 năm học 2019-2020
Hội thi An toàn giao thông cấp THCS vòng huyện năm học 2019-2020
NewPicture2
BGD_OK_1

 

208056-e4ea8d8339ce4eb1972f2ba80332e069 - Copy