Phân biệt thi đua và khen thưởng

.         “Thi đua” là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Khen thưởng” là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

.         Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất” tư tưởng của Người đã, đang và sẽ luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi hành động cách mạng, khích lệ các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công nhân viên, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang hăng hái, phấn đấu thi đua lao động, chiến đấu bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay.

.         “Thi đua” là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

.         “Khen thưởng” là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

.         Thi đua và khen thưởng là hai hoạt động có quan hệ khăng khít và tác động qua lại với nhau, có thi đua sẽ có khen thưởng và ngược lại khen thưởng sẽ khuyến khích được phong trào thi đua phát triển. Nói về mối quan hệ này những người làm công tác khen thưởng đều nhớ đến câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch“, theo câu nói này của Người ta có thể hiểu rằng thi đua là hành động tự nguyện, tự giác, là cả quá trình phấn đấu, học tập và lao động, cống hiến công sức của mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Khen thưởng là lúc chúng ta gặt hái được những thành quả mà cả quá trình nỗ lực phấn đấu mới có được; khen thưởng là chức năng của tổ chức quản lý nhằm ghi nhận, biểu dương, khuyến khích, tôn vinh công lao đối với những tập thể và cá nhân về những thành tích đã đạt được.

.         Thi đua là cơ sở của việc khen thưởng. Thi đua tốt thì có nhiều thành tích để khen thưởng. Bình bầu thi đua đúng, công khai, chặt chẽ giúp cho việc khen thưởng được chính xác. Bình bầu thi đua rộng, nể nang thì dẫn đến việc khen thưởng tràn lan, khen không đúng sẽ phản tác dụng. Muốn làm tốt công tác khen thưởng thì phải lãnh đạo tốt phong trào thi đua, khen thưởng phải phản ánh đúng phong trào thi đua. Nơi nào có phong trào thi đua mạnh mẽ, đều khắp thì khen thưởng nhiều và khen cao.

.         Nếu thi đua là cở sở để khen thưởng thì khen thưởng được xem là đòn bẩy để khuyến khích các phong trào thi đua phát triển. Tuy nhiên không nên hiểu rẳng thi đua chỉ vì mục đích khen thưởng, nếu thi đua chỉ vì khen thưởng thì mục đích của thi đua sẽ bị hạn chế, mà cần hiểu rằng khen thưởng chỉ là sự khuyến khích, động viên tinh thần đối với những thành tích của cá nhân, tập thể qua quá trình phấn đấu lao động và sáng tạo. Đó là sự công bằng của tổ chức trong việc quản lý con người, đối với những cá nhân có nhiều đóng góp cho xã hội. Trong quan điểm về thi đua khen thưởng Bác đã chỉ rõ “thi đua và khen thưởng là công tác động viên chính trị, giáo dục tư tưởng, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, đều là động lực phát triển xã hội theo hướng tốt đẹp hơn“.

.         Đồng thời, muốn thi đua và khen thưởng trở thành động lực tích cực trong quá trình phát triển thì thi đua phải có sự lãnh đạo đúng. Thi đua mà không có sự lãnh đạo, tổ chức, thì thường nảy sinh chia rẽ, ganh tỵ, ghét bỏ nhau, có thể làm những người tham gia thi đua nản lòng. Tránh hiện tượng các cá nhân, tập thể tham gia thi đua mà chia rẽ, chỉ biết đến lợi ích của cá nhân mình mà không quan tâm đến lợi ích của người khác, lợi ích của tập thể. Tránh tư tưởng anh hùng cá nhân, vì thành tích cá nhân.

.         Như vậy, thi đua và khen thưởng là hai hoạt động có quan hệ song hành nhưng không độc lập, hoạt động này bổ trợ cho hoạt động kia. Thi đua khen thưởng được coi là động lực để nâng cao hiệu quả chất lượng trên mọi lĩnh vực chính trị – kinh tế – văn hóa và xã hội. Có thể khẳng định rằng, trong giai đoạn hiện nay, thi đua là một biện pháp hữu hiệu xây dựng con người mới và khen thưởng là biện pháp quản lý Nhà nước, quản lý con người.

.         Nhận thức rõ được tầm quan trọng và mối quan hệ giữa thi đua, khen thưởng, trong những năm qua Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã triển khai làm tốt trong công tác này. Hàng năm, các tổ chức, đoàn thể trong Văn phòng đã phát động, triển khai và duy trì các phong trào thi đua. Tổ chức cho các cá nhân, tập thể đăng ký các danh hiệu thi đua ngay từ đầu năm. Tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức, người lao động Văn phòng luôn đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Mỗi cá nhân đều tích cực học tập  nâng cao trình độ, năng lực, nghiệp vụ nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ. Ngoài công tác chuyên môn, cán bộ, công chức, người lao động trong Văn phòng luôn tham gia tích cực các hoạt động xã hội từ thiện như “hiến máu tình nguyện”, ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ vì người nghèo, quỹ mái ấm công đoàn, quỹ Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa… Phong trào thi đua trong Văn phòng đã được triển khai sâu rộng, nội dung thi đua, hình thức thi đua đã có nhiều đổi mới, đã có sức lan tỏa đến từng cá nhân và tổ chức đoàn thể. Cùng với thi đua, Văn phòng đã làm tốt công tác khen thưởng nhằm kịp thời động viên, khích lệ những cá nhân, tập thể đạt nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Công tác khen thưởng đã được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định, bám sát vào các tiêu chuẩn, đối tượng, căn cứ vào kết quả thực hiện các phong trào thi đua…

.         Nhờ làm tốt công tác khen thưởng đã khuyến khích phong trào thi đua trong cơ quan phát triển. Mỗi cá nhân, tổ chức đều có ý thức phấn đấu xây dựng tập thể trong sạch vững mạnh. Qua đó ta thấy rằng thi đua và khen thưởng có quan hệ chặt chẽ với nhau, không tách rời nhau. Thi đua là cơ sở để khen thưởng và ngược lại khen thưởng là động lực để các phong trào thi đua ngày càng phát triển./.

                                                                                                               Sưu tầm

473 thoughts on “Phân biệt thi đua và khen thưởng

 1. Pingback: shilgretulop
 2. Pingback: switchgear company
 3. Pingback: geicoinsurance
 4. Pingback: Agen Depo Pulsa
 5. Pingback: zoredfurilort
 6. Pingback: Miami Web Design
 7. Pingback: sbobet mobile
 8. Pingback: check car details
 9. Pingback: judi slot online
 10. Pingback: DPO Singapore
 11. Pingback: 안전한놀이터
 12. Pingback: 사설토토
 13. Pingback: clutch repairs
 14. Pingback: affordable
 15. Pingback: AMAL THOMAS
 16. Pingback: Loan
 17. Pingback: A1 COIN CEO
 18. Pingback: bratdeckel
 19. Pingback: 메이저사이트
 20. Pingback: coffee
 21. Pingback: url shortener
 22. Pingback: php
 23. Pingback: oops concepts
 24. Pingback: pasarela de pagos
 25. Pingback: fix price schiphol
 26. Pingback: pentru copii
 27. Pingback: cbd oil capsules
 28. Pingback: Septic Pumping
 29. Pingback: Obudowy kominkowe
 30. Pingback: PLENER ŚLUBNY
 31. Pingback: Stripper
 32. Pingback: essurance
 33. Pingback: knife attacks
 34. Pingback: CRS Info Solutions
 35. Pingback: zürich
 36. Pingback: judi online
 37. Pingback: Vilamoura school
 38. Pingback: NECO Runz
 39. Pingback: learn more
 40. Pingback: Learn more
 41. Pingback: amarres de pareja
 42. Pingback: Entrümpelung Wien
 43. Pingback: bandarq pkv games
 44. Pingback: Monopoly Casino
 45. Pingback: teenagers
 46. Pingback: microbt
 47. Pingback: 먹튀폴리스
 48. Pingback: top article
 49. Pingback: pet store
 50. Pingback: entrepreneur
 51. Pingback: entrepreneurs
 52. Pingback: GymDeckApparel
 53. Pingback: TeenBlurb
 54. Pingback: Birger Dehne
 55. Pingback: kotakqq
 56. Pingback: ps4
 57. Pingback: peaceful re-entry
 58. Pingback: rent bailiffs
 59. Pingback: scooter
 60. Pingback: COVID audit
 61. Pingback: make money online
 62. Pingback: Geico insurance
 63. Pingback: usaa quote
 64. Pingback: Aiuty quotes
 65. Pingback: mens high tops
 66. Pingback: Płytka dywanowa
 67. Pingback: 4th Ave Products
 68. Pingback: site link
 69. Pingback: this link
 70. Pingback: agen jasa bola
 71. Pingback: technology service
 72. Pingback: sale
 73. Pingback: smartcarts
 74. Pingback: CCJ collection
 75. Pingback: sheriff officers
 76. Pingback: EEO
 77. Pingback: Writ of Possession
 78. Pingback: evict tenant
 79. Pingback: living room sets
 80. Pingback: Phone Cases
 81. Pingback: dankwoods for sale
 82. Pingback: steel building uk
 83. Pingback: Pestle
 84. Pingback: cbd stores
 85. Pingback: cbd candy
 86. Pingback: cbd e liquid
 87. Pingback: Google Scraper
 88. Pingback: B2B Database
 89. Pingback: tôn cách nhiệt
 90. Pingback: shopping websites
 91. Pingback: royalty free music
 92. Pingback: 川尻蓮
 93. Pingback: evict tenant
 94. Pingback: types of bailiffs
 95. Pingback: Onion Url
 96. Pingback: Rune-Server
 97. Pingback: acim teachers
 98. Pingback: SEO Brisbane
 99. Pingback: flying salon
 100. Pingback: Find a salon
 101. Pingback: property auctions
 102. Pingback: hall for hire
 103. Pingback: Alexander Krzyston
 104. Pingback: wm casino
 105. Pingback: Pgslot
 106. Pingback: ufabet
 107. Pingback: cbd 500mg dosage
 108. Pingback: Jelly Adult Toys
 109. Pingback: round adult plugs
 110. Pingback: fetish clothes
 111. Pingback: JustCBD
 112. Pingback: So Scraper
 113. Pingback: weight conversion
 114. Pingback: Dr. Steve Mascarin
 115. Pingback: cat lovers
 116. Pingback: situs slot terbaru
 117. Pingback: IDN Poker
 118. Pingback: working abroad
 119. Pingback: gothic
 120. Pingback: สล็อต
 121. Pingback: 成人視訊
 122. Pingback: domino qq online
 123. Pingback: middle scplays
 124. Pingback: decoration
 125. Pingback: decoration
 126. Pingback: Fresh SEO Agency
 127. Pingback: 激安iPhone通販
 128. Pingback: Live Crypto Price
 129. Pingback: nagpagawa si nena
 130. Pingback: this site
 131. Pingback: BERNDORF
 132. Pingback: exercises
 133. Pingback: JAMB Form
 134. Pingback: egy best
 135. Pingback: sand casting
 136. Pingback: omnichannel pos
 137. Pingback: genf20 plus review
 138. Pingback: crazy bulk reviews
 139. Pingback: new massager
 140. Pingback: click here
 141. Pingback: male extra
 142. Pingback: mens pantyhose
 143. Pingback: dr. dabber cbd
 144. Pingback: njtdfgadulo
 145. Pingback: sjamanendrum
 146. Pingback: Dott
 147. Pingback: vegan cbd gummies
 148. Pingback: click here
 149. Pingback: live score
 150. Pingback: aclu blogger
 151. Pingback: slot online resmi
 152. Pingback: สล็อต
 153. Pingback: ipl 2021 schedule
 154. Pingback: state farm
 155. Pingback: stray kids merch
 156. Pingback: vian power review
 157. Pingback: iptvshop
 158. Pingback: environmental
 159. Pingback: props id
 160. Pingback: Seven Wonder List
 161. Pingback: softball bag tags
 162. Pingback: recruitment
 163. Pingback: software
 164. Pingback: fishing
 165. Pingback: m88 link
 166. Pingback: rehab programs
 167. Pingback: ghee butter
 168. Pingback: sbobet
 169. Pingback: rock-stal.pl
 170. Pingback: web hosting
 171. Pingback: bet88
 172. Pingback: w88clubvip
 173. Pingback: w88vn
 174. Pingback: booting website
 175. Pingback: đá muối
 176. Pingback: Bra fitting guide
 177. Pingback: Beauty + Body
 178. Pingback: Mini Dresses
 179. Pingback: cialis pills
 180. Pingback: cialis prices
 181. Pingback: otc cialis
 182. Pingback: sv388.com
 183. Pingback: 1gom
 184. Pingback: letou
 185. Pingback: fb88 vn
 186. Pingback: fun120fun88
 187. Pingback: vn88
 188. Pingback: jbovn
 189. Pingback: is viagra safe
 190. Pingback: viagra or cialis
 191. Pingback: Dama NV Casinos
 192. Pingback: kayak stabilizer
 193. Pingback: wood hot tub
 194. Pingback: canada drug
 195. Pingback: Sinequan
 196. Pingback: burkini
 197. Pingback: kamagra
 198. Pingback: viagra
 199. Pingback: dark web links
 200. Pingback: anonymous bitcoin
 201. Pingback: scholarships
 202. Pingback: buy dmt online
 203. Pingback: big chief extracts
 204. Pingback: huchas originales
 205. Pingback: Instagram Follower
 206. Pingback: all SMO Contact
 207. Pingback: sanchore online
 208. Pingback: m88
 209. Pingback: website
 210. Pingback: nosiljke
 211. Pingback: Dermalogica
 212. Pingback: additional hints
 213. Pingback: viajes a medida
 214. Pingback: follow this link
 215. Pingback: Startpagina links
 216. Pingback: Ergochair 2
 217. Pingback: Vape Deals
 218. Pingback: canoe stabilizer
 219. Pingback: uk passport photos
 220. Pingback: Buy Gold Nuggets
 221. Pingback: this website
 222. Pingback: agen poker online
 223. Pingback: Lkw-Waagen

Đã khóa bình luận