Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
04,05,06,07/2021/TT-TTCP15/11/2021Thanh tra chính phủThông tư của Thanh tra chính phủ về lĩnh vực tiếp công dân, quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, ... Tải về
2893/QĐ-UBND30/09/2020UBND tỉnh Bình DươngCông bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương Tải về
2686/QĐ-UBND17/09/2019UBND tỉnh Bình DươngCông bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã Tải về
2425/QĐ-UBND28/08/2018UBND tỉnh Bình DươngQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GDĐT; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã Tải về
2425/QĐ-UBND28/08/2018UBND tỉnh Bình DươngThủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã Tải về
207/QĐ-PGDĐT27/05/2017Phòng GDĐT Phú GiáoPhân công thực hiện Công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành Giáo dục năm 2017 Tải về
210/QĐ-PGDĐT11/05/2017Phòng GDĐT Phú GiáoQuyết định Ban hành Quy chế làm việc của Phòng GDĐT Tải về
24/KH-PGDĐT17/02/2017Phòng GDĐT Phú GiáoKế hoạch cải cách hành chính năm 2017 Tải về
23/KH-PGDĐT16/02/2017Phòng GDĐT Phú GiáoKế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tải về
3410/QĐ-UBND12/12/2016UBND tỉnh Bình DươngQuyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GDĐT Bình Dương Tải về
Thủ tục hành chínhUBND huyệnThủ tục Thành lập, sát nhập, chia tách, giải thể, cấp phép hoạt động, đình chỉ đối với Trường THCS Tư Thục Tải về
Thủ tục hành chínhUBND huyệnThủ tục Thành lập, sát nhập, chia tách, giải thể, cấp phép hoạt động, đình chỉ đối với Trường Mầm non Tư Thục Tải về
Thủ tục hành chínhUBND huyệnThủ tục Thành lập, sát nhập, chia tách, giải thể, cấp phép hoạt động, đình chỉ đối với Trường TH Tư Thục Tải về
Thủ tục hành chínhUBND huyệnThủ tục chuyển đi đối với học sinh ngoài tỉnh Tải về
Thủ tục hành chínhUBND huyệnThủ tục chuyển đi đối với học sinh trong tỉnh Tải về
Thủ tục hành chínhUBND huyệnThủ tục chuyển đến đối với học sinh trong tỉnh Tải về
Thủ tục hành chínhUBND huyệnThủ tục tiếp nhận học sinh ngoài tỉnh Tải về
Thủ tục hành chínhUBND huyệnThủ tục thôi công nhận Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường THCS ngoài công lập Tải về
Thủ tục hành chínhUBND huyệnThủ tục công nhận Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường THCS tư thục Tải về
Thủ tục hành chínhUBND huyệnThủ tục công nhận Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường TH tư thục Tải về
Thủ tục hành chínhUBND huyệnThủ tục công nhận Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường MN tư thục Tải về
Thủ tục hành chínhUBND huyệnThủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS và bổ túc THCS Tải về
Thủ tục hành chínhUBND huyệnĐiều chỉnh bằng tốt nghiệp THCS và bổ túc THCS Tải về