Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Đăng ngày: 2018-02-05 16:24:08
Sửa ngày: 2018-02-05 16:24:08
Ngày ký: 12/01/2018
Ngày hiệu lực: 12/01/2018
Người đăng: adminphugiao

Tên file: 26-kỷ-cương-hành-chính.pdf
Kích thước: 928.45 KB
Tải về