Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương

Đăng ngày: 2021-06-23 09:55:15
Sửa ngày: 2021-06-23 09:55:15
Ngày ký: 30/09/2020
Ngày hiệu lực: 30/09/2020
Người đăng: adminphugiao

Tên file: 2893-qd.signed.pdf
Kích thước: 954.93 KB
Tải về


Tên file: QUY-TRINH-ISO-25-12.rar
Kích thước: 723.20 KB
Tải về


Tên file: TTHC-cap-huyen12-2020-85-trang.docx
Kích thước: 128.87 KB
Tải về