Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã

Đăng ngày: 2020-02-17 14:48:33
Sửa ngày: 2020-02-17 14:48:33
Ngày ký: 17/09/2019
Ngày hiệu lực: 17/09/2019
Người đăng: adminphugiao

Tên file: QD-2686-17.9.2019-cong-bo-TTHC-chuan-hoa-So-GDDT.signed.pdf
Kích thước: 1.09 MB
Tải về


Tên file: 1.-DM-TTHC-chuan-hoa-SGDDT-09.2019.docx
Kích thước: 27.50 KB
Tải về


Tên file: 2.-QD-cong-bo-TTHC-chuan-hoa-so-GDDT-09.2019.docx
Kích thước: 26.51 KB
Tải về


Tên file: 3.-Noi-dung-TTHC-chuan-hoa-so-GDDT-09.2019.docx
Kích thước: 347.44 KB
Tải về