Công văn phát động tham gia Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VI năm 2023 (SV_STARTUP-2023)

Đăng ngày: 2023-09-12 12:39:14
Sửa ngày: 2023-09-12 12:39:14
Người đăng: vanthupgd

Tên file: THCS_CV-321_phat_dong_huong_ung_Cuoc_thi_HSSV_PGD_signed_signed.pdf
Kích thước: 1.38 MB
Tải về


Tên file: 2522_QD-BGDDT_31.8.2023_ban_hanh_The_le_HSSVKN_lan_VI-1.pdf
Kích thước: 920.63 KB
Tải về


Tên file: PL_kem_theo_QD_so_2522_QD-BGDDT.pdf
Kích thước: 3.25 MB
Tải về