Công văn tham gia tập huấn công tác thu, sử dụng học phí, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2023-2024

Đăng ngày: 2023-09-25 16:01:21
Sửa ngày: 2023-09-25 16:01:21
Ngày ký: 25/09/2023
Ngày hiệu lực: 25/09/2023
Người đăng: vanthupgd

Tên file: THCS_CV-351_Tham-gia-tap-huan-cong-tac-thu-su-dung-hoc-phi-cac-khoan-thu-dich-vu-phuc-vu.pdf
Kích thước: 406.37 KB
Tải về