Danh mục sách giáo khoa lớp 3 và lớp 7 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và đăng ký nhu cầu sử dụng sách giáo khoa

Đăng ngày: 2022-06-08 16:19:24
Sửa ngày: 2022-06-08 16:19:24
Ngày ký: 08/06/2022
Ngày hiệu lực: 08/06/2022
Người đăng: adminphugiao

Tên file: TCS_TB-52-danh-muc-SGK-lop-3-7.signed.pdf
Kích thước: 1.35 MB
Tải về


Tên file: 1229-QD.signed.pdf
Kích thước: 3.58 MB
Tải về


Phòng GDĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường Tiểu học, Trung học cơ sở triển khai thực hiện các nội dung sau:

  1. Đối với các môn chỉ có 01 (một) bộ sách giáo khoa: Các đơn vị thực hiện theo đúng Quyết định số 1229/QĐ-UBND.
  2. Đối với các môn có từ 02 (hai) bộ sách giáo khoa trở lên:

– Các đơn vị căn cứ danh mục sách giáo khoa đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt, lựa chọn 01 (một) bộ sách giáo khoa để giáo viên dùng trong giảng dạy chính khóa cho học sinh tại đơn vị; đồng thời trang bị để giáo viên tham khảo bộ sách còn lại (nếu có).

– Riêng môn Tiếng Anh 3 các đơn vị căn cứ vào điều kiện thực tiễn và kế hoạch năm học của nhà trường, thống nhất để lựa chọn sách giáo khoa phù hợp. Trong đó:

Stt Tên môn Tên bộ sách Định hướng
1 Tiếng Anh 3 Family and Friends – National Edition Sử dụng trong giảng dạy chính khóa
i-Learn Smart Start  Có thể sử dụng để bồi dưỡng học sinh năng khiếu và dạy các lớp tiếng Anh tăng cường ở buổi 2
  1. Niêm yết công khai tại đơn vị ở những vị trí dễ nhìn thấy nhất và đăng tải trên website của trường danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (gọi tắt là Danh mục SGK lớp 3 và lớp 7);
  2. Thông báo Danh mục SGK lớp 3 và lớp 7 năm học 2022-2023 đến toàn thể Hội đồng sư phạm, học sinh và phụ huynh học sinh.
  3. Phối hợp với địa phương, các phương tiện thông tin truyền thông phổ biến rộng rãi thông tin Danh mục SGK lớp 3 và lớp 7 năm học 2022-2023.
  4. Chuẩn bị danh sách cán bộ quản lí, giáo viên đăng ký bồi dưỡng dạy học chương trình lớp 3 và lớp 7; đăng ký nhu cầu sách giáo khoa lớp 3 và lớp 7 của học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, thư viện.