Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức, giáo viên, HT, PHT

Đăng ngày: 2018-04-16 11:19:10
Sửa ngày: 2018-04-16 11:19:10
Ngày ký: 16/4/2018
Ngày hiệu lực: 16/4/2018
Người đăng: vanthupgd

Tên file: 135-đánh-giá-phan-loại-cán-bo-cong-chuc.pdf
Kích thước: 434.03 KB
Tải về