Kế hoạch Đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn huyện, khi các CSGD Mầm non, các trường Tiểu học, THCS, THPT và Trung tâm GDNN-GDTX tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục trong các trường từ ngày 18/10/2021

Đăng ngày: 2021-10-06 10:43:38
Sửa ngày: 2021-10-06 10:43:38
Ngày ký: 06/10/2021
Ngày hiệu lực: 06/10/2021
Người đăng: vanthupgd

Tên file: NGLL_KH-67-KH-dap-ung-khi-co-so-GD-to-chuc-lai-hoat-dong-GD.signed.pdf
Kích thước: 4.17 MB
Tải về