Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt “Toàn ngành giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học”

Đăng ngày: 2021-11-26 14:48:40
Sửa ngày: 2021-11-26 14:48:40
Ngày ký: 24/11/2021
Ngày hiệu lực: 24/11/2021
Người đăng: vanthupgd

Tên file: TDKT_KH-85-Trien-khai-phong-trao-phong-chong-Covid-19.signed.pdf
Kích thước: 2.64 MB
Tải về