Kế hoạch tập huấn Bồi dưỡng thường xuyên nội dung 1,2 cấp THCS hè 2019

Đăng ngày: 2019-08-01 15:17:18
Sửa ngày: 2019-08-01 15:17:18
Ngày ký: 22/07/2019
Ngày hiệu lực: 22/07/2019
Người đăng: adminphugiao

Tên file: THCS_KH-86-To-chuc-BDTX-Noi-dung-12-he-2019_2.pdf
Kích thước: 3.68 MB
Tải về


Tên file: THCS_QĐ-233-thành-lập-tổ-BCV-BDTX-nd-1-2.pdf
Kích thước: 0
Tải về