Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023

Đăng ngày: 2023-03-03 16:30:43
Sửa ngày: 2023-03-03 16:30:43
Ngày ký: 03/03/2023
Ngày hiệu lực: 03/03/2023
Người đăng: vanthupgd

Tên file: PGD_KH-21_KH-theo-doi-thi-hanh-PL-nam-2023_signed_signed.pdf
Kích thước: 1.24 MB
Tải về