Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng đại trà chương trình GDPT 2018 cho viên chức quản lý và giáo viên của trường THCS năm 2021

Đăng ngày: 2021-04-06 08:39:40
Sửa ngày: 2021-04-06 08:39:40
Ngày ký: 01/04/2021
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
Người đăng: vanthupgd

Tên file: THCS_KH-30-BD-GV-THCS_va_THPT_CT_GDPT_2018_PGD-Phu-Giao_signed_signed.pdf
Kích thước: 1.51 MB
Tải về