Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện Phú Giáo

Đăng ngày: 2018-10-03 11:09:20
Sửa ngày: 2018-10-03 11:09:20
Ngày ký: 02/10/2018
Ngày hiệu lực: 02/10/2018
Người đăng: vanthupgd

Tên file: 249-Kế-hoạch-Giáo-dục-thể-chất.pdf
Kích thước: 903.13 KB
Tải về