Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023

Đăng ngày: 2022-03-15 14:12:41
Sửa ngày: 2022-03-15 14:12:41
Ngày ký: 15/03/2022
Ngày hiệu lực: 15/03/2022
Người đăng: vanthupgd

Tên file: THCS_KH-25-tuyen-sinh-lop-6_NH-2022-2023_du-thao_signed_signed.pdf
Kích thước: 1.56 MB
Tải về


Tên file: THCS_CV-77-Phan-bo-HS-tham-gia-ky-thi-tuyen-sinh-6-TN_22-23_signed.pdf
Kích thước: 523.62 KB
Tải về


Tên file: Mau_BC_Ket-qua_tuyen-sinh-lop-6_NH-2022-2023_15.03.2022.xlsx
Kích thước: 600.88 KB
Tải về