Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của HDND và UBND tỉnh Bình Dương

Đăng ngày: 2018-07-10 14:27:14
Sửa ngày: 2018-07-10 14:27:14
Ngày ký: 06/7/2018
Ngày hiệu lực: 01/8/2018
Người đăng: vanthupgd

Tên file: 18-2018-QĐ-van-bản-quy-phạm-pháp-luật.pdf
Kích thước: 959.75 KB
Tải về