Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện

Đăng ngày: 2018-12-26 14:21:51
Sửa ngày: 2018-12-26 14:21:51
Ngày ký: 24/12/2018
Ngày hiệu lực: 24/12/2018
Người đăng: vanthupgd

Tên file: 02.2018-QĐ-bãi-bỏ-VB-QPPL-của-UBND-huyện.pdf
Kích thước: 4.08 MB
Tải về