Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GDĐT; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Đăng ngày: 2019-03-14 08:51:37
Sửa ngày: 2019-03-14 08:51:37
Ngày ký: 28/08/2018
Ngày hiệu lực: 28/08/2018
Người đăng: adminphugiao

Tên file: QĐ-2425_UBND-tinh-Binh-Duong-2019.pdf
Kích thước: 0
Tải về