Quyết định về việc phê duyệt số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 (áp dụng bộ công cụ đo lường nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020

Đăng ngày: 2018-08-10 16:01:53
Sửa ngày: 2018-08-10 16:01:53
Ngày ký: 06/8/2018
Ngày hiệu lực: 06/8/2018
Người đăng: vanthupgd

Tên file: 2160-QĐ-hộ-nghèo.pdf
Kích thước: 619.51 KB
Tải về