Thông báo địa điểm đặt điểm thi và thời gian kiểm tra kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia

Đăng ngày: 2018-05-31 16:49:44
Sửa ngày: 2018-05-31 16:49:44
Ngày ký: 27/4/2018
Ngày hiệu lực: 27/4/2018
Người đăng: vanthupgd

Tên file: 742-SGDDT-địa-điểm-thi-THPT-Quốc-gia.pdf
Kích thước: 1.07 MB
Tải về