Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Long tại cuộc họp về tình hình cơ sở vật chất của các trường học chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018

Đăng ngày: 2017-06-08 08:30:56
Sửa ngày: 2017-06-08 08:30:56
Ngày ký: 01/06/2017
Ngày hiệu lực: 01/06/2017
Người đăng: adminphugiao

Tên file: 276_TB-kết-luận-Chuẩn-bị-CSVC-năm-học-mới.pdf
Kích thước: 307.34 KB
Tải về