Thông báo nội dung, cách thức thực hiện kiểm tra, sát hạch vòng 2 đối với người dự tuyển viên chức ngành GDĐT năm học 2021-2022

Đăng ngày: 2021-06-17 08:27:58
Sửa ngày: 2021-06-17 08:27:58
Ngày ký: 15/06/2021
Ngày hiệu lực: 15/06/2021
Người đăng: vanthupgd

Tên file: CV_1042.pdf
Kích thước: 1.05 MB
Tải về