Thông báo tạm hoãn kiểm tra, sát hạch Vòng 2 đối với thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm học 2021-2022

Đăng ngày: 2021-07-19 17:10:06
Sửa ngày: 2021-07-19 17:10:06
Người đăng: adminphugiao

Tên file: 1185-cv-ngay-19-7-ve-tam-hoan-xet-tuyen-Vong-2-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-GDDT.pdf
Kích thước: 297.38 KB
Tải về


Tên file: 3300-VX.signed.pdf
Kích thước: 632.31 KB
Tải về


Tên file: 1201-TB-HDTD-Tam-hoan-sat-hach-Vong-2.pdf
Kích thước: 565.44 KB
Tải về


THÔNG BÁO
Về việc tạm hoãn tổ chức kiểm tra, sát hạch vòng 2 đối với thí sinh
đăng ký dự tuyển viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
tỉnh Bình Dương năm học 2021-2022

          Căn cứ Công văn số 3300/UBND-VX ngày 18/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh;

          Căn cứ Công văn số 1185/SNV-CCVC ngày 19/7/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương về việc tạm hoãn tổ chức kiểm tra, sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2021-2022.

          Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2021-2022 thông báo tạm hoãn việc tổ chức kiểm tra, sát hạch vòng 2 đối với thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức cho đến khi có thông báo mới.

          Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2021-2022 thông báo đến thí sinh đăng ký dự tuyển và các thành viên Hội đồng tuyển dụng, Ban giám sát kỳ tuyển dụng, các bộ phận giúp việc của Hội đồng được biết và thực hiện./.