Thông báo triệu tập tổ chức chuyên đề HĐTNST, thao giảng chuyên đề bộ môn Âm nhạc cấp THCS học kỳ I năm học 2018-2019

Đăng ngày: 2018-11-26 15:43:57
Sửa ngày: 2018-11-26 15:43:57
Ngày ký: 20/11/2018
Ngày hiệu lực: 20/11/2018
Người đăng: vanthupgd

Tên file: 374-trieu-tap-thao-giang-am-nhac.pdf
Kích thước: 354.95 KB
Tải về