Thông báo triệu tập tổ chức chuyên đề hoạt động trải nghiệm sáng tạo và thao giảng chuyên đề các môn Sinh, Địa lý, Lịch sử và GDCD cấp THCS năm học 2018-2019

Đăng ngày: 2018-12-15 12:23:13
Sửa ngày: 2018-12-15 12:23:13
Ngày ký: 03/12/2018
Ngày hiệu lực: 03/12/2018
Người đăng: vanthupgd

Tên file: 399chuyende_TNST-TG_mon_Sinh-Dialy_Lichsu-GDCD.signed.pdf
Kích thước: 361.34 KB
Tải về