Thông báo về việc tổ chức tập huấn Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2017-2018 (đợt 3)

Đăng ngày: 2018-01-10 20:00:55
Sửa ngày: 2018-01-10 20:00:55
Ngày ký: 30/11/2017
Ngày hiệu lực: 30/11/2017
Người đăng: adminphugiao

Tên file: 135-TB-BDCM-MN.pdf
Kích thước: 206.88 KB
Tải về