Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ

Đăng ngày: 2017-04-07 14:19:22
Sửa ngày: 2017-04-07 14:19:22
Ngày ký: 02/02/2015
Ngày hiệu lực: 02/02/2015
Người đăng: adminphugiao

Tên file: 05-2015-TT-BLDTBXH.doc
Kích thước: 42.00 KB
Tải về