Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2019-2020

Đăng ngày: 2019-09-04 23:11:09
Sửa ngày: 2019-09-04 23:11:09
Ngày ký: 01/09/2019
Ngày hiệu lực: 01/09/2019
Người đăng: adminphugiao

Tên file: Thư-của-Chủ-tịch-nước-Khai-giảng-2019-2020.pdf
Kích thước: 0
Tải về