V/v hướng dẫn thực hiện kế hoạch giáo dục dạy học lớp 5 HKII năm học 2020-2021

Đăng ngày: 2021-02-06 10:16:28
Sửa ngày: 2021-02-06 10:16:28
Ngày ký: 05/02/2021
Ngày hiệu lực: 05/02/2021
Người đăng: vanthupgd

Tên file: TH_CV-42-PHU-LUC-DINH-KEM-HD-THUC-HIEN-DIEU-CHINH-ND-DAY-LOP-5-HKII-NAM-HOC-2020-2021-1.pdf
Kích thước: 1.69 MB
Tải về


Tên file: TH_-CV-42-HD-THUC-HIEN-DIEU-CHINH-ND-DAY-LOP-5-HKII-NAM-HOC-2020-2021.signed_signed.pdf
Kích thước: 1.35 MB
Tải về