V/v hướng dẫn xếp lương nhân viên hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP

Đăng ngày: 2020-09-11 10:05:27
Sửa ngày: 2020-09-11 10:05:27
Người đăng: vanthupgd

Tên file: TCCB_CV-244-van-ban-chuyen-xep-luong-theo-nghi-dinh-68_signed_signed.pdf
Kích thước: 1.24 MB
Tải về


Tên file: CV-1392-TRIEN-KHAI-THUC-HIEN-THANG-BANG-LUONG-THEO-LUAT-LAO-DONG.pdf
Kích thước: 613.13 KB
Tải về


Tên file: CV-1399-HD-THUC-HIEN-HOP-DONG-GV-CON-THIEU-NH-2020-2021.pdf
Kích thước: 1.02 MB
Tải về


Tên file: DANHSACHDIEU-CHINH-LUONG-MOI-THEO-ND-68.xls
Kích thước: 42.00 KB
Tải về