V/v hưởng ứng và tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Đăng ngày: 2021-09-16 08:34:57
Sửa ngày: 2021-09-16 08:34:57
Ngày ký: 15/09/2021
Ngày hiệu lực: 15/09/2021
Người đăng: vanthupgd

Tên file: 1170_05.4.2021-QD-BGDDT-Ban_hanh_The_le_Cuoc_thi_-_Tuoi_tre_hoc_tap_va_lam_theo_TT_DD_PC_Ho_Chi_Minh_-_2021.pdf
Kích thước: 3.29 MB
Tải về


Tên file: NGLL_CV-246-tham-gia-Cuoc-thi-tuoi-tre-hoc-va-lam-theo-Bac-nam-2021_signed_signed.pdf
Kích thước: 1.33 MB
Tải về


Tên file: 336_05.4.2021-KH-BGDDT-Ke_hoach_to_chuc_Cuoc_thi_Tuoi_tre_hoc_tap_va_lam_theo_TT_DD_PC_Ho_Chi_Minh_-_2021.pdf
Kích thước: 3.22 MB
Tải về