V/v hưởng ứng và tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’ năm 2020

Đăng ngày: 2020-09-28 16:10:51
Sửa ngày: 2020-09-28 16:10:51
Ngày ký: 28/09/2020
Ngày hiệu lực: 28/09/2020
Người đăng: vanthupgd

Tên file: NGLL_CV-258-tham-gia-Cuoc-thi-tuoi-tre-hoc-va-lam-theo-Bac-nam-2020_signed_signed.pdf
Kích thước: 1.33 MB
Tải về


Tên file: The-le-cuoc-thi-Hoc-tap-va-lam-theo-Bac-nam-2020.pdf
Kích thước: 1.23 MB
Tải về