V/v tăng cường thực thi Luật, phòng chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020

Đăng ngày: 2020-05-27 08:49:06
Sửa ngày: 2020-05-27 08:49:06
Ngày ký: 27/05/2020
Người đăng: vanthupgd

Tên file: NGLL_CV-145-trien-khai-luat-Phong-chong-tac-hai-cua-Thuoc-la.pdf
Kích thước: 463.74 KB
Tải về


Tên file: Luat-phong-chong-thuoc-la-2012-04.06.2018.pptx
Kích thước: 3.11 MB
Tải về