V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức

Đăng ngày: 2021-12-27 16:03:17
Sửa ngày: 2021-12-27 16:03:17
Ngày ký: 27/12/2021
Ngày hiệu lực: 27/12/2021
Người đăng: vanthupgd

Tên file: 1.-TCCB_CV-407-HD-thuc-hien-che-do-BC-thong-ke-va-quan-ly-h-so-vien-chuc.signed.pdf
Kích thước: 1.08 MB
Tải về


Tên file: 2.TCCB_CV-407-Mau-bieu-Kem-theo.rar
Kích thước: 259.84 KB
Tải về


Tên file: 3.-TCCB_CV-407-Thong-tu-07-2019-TT-BNV.pdf
Kích thước: 1.80 MB
Tải về