V/v thực hiện nghiêm công tác phòng, chống Covid-19 và hướng dẫn tạm thời phương án xử lý F0 tại các đơn vị trường học trong trạng thái bình thường mới

Đăng ngày: 2022-01-17 15:36:38
Sửa ngày: 2022-01-17 15:36:38
Ngày ký: 17/01/2022
Ngày hiệu lực: 17/01/2022
Người đăng: vanthupgd

Tên file: NGLL_CV-19-Thuc-hien-phong-chong-Covid-19-va-huong-dan-tam-thoi-phuong-an-xu-ly-F0.signed.pdf
Kích thước: 1.39 MB
Tải về