V/v thực hiện tiếp nhận, điều động, chuyển công tác viên chức cho năm học 2023-2024

Đăng ngày: 2023-01-19 08:46:55
Sửa ngày: 2023-01-19 08:46:55
Ngày ký: 18/01/2023
Ngày hiệu lực: 18/01/2023
Người đăng: vanthupgd

Tên file: TCCB_CV-14-huong-dan-thuyen-chuyen-cho-NH-2023-2024_signed_signed.pdf
Kích thước: 1.37 MB
Tải về


Tên file: MAU-DON-XIN-THUYEN-CHUYEN-CONG-TAC.doc
Kích thước: 34.00 KB
Tải về


Tên file: CV_1351-HD-THUYEN-CHUYEN-TU-2021-TRO-DI.pdf
Kích thước: 2.26 MB
Tải về