V/v xét công nhận tính hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng của Sáng kiến ngành GDĐT Phú Giáo năm học 2020-2021

Đăng ngày: 2020-12-07 10:16:28
Sửa ngày: 2020-12-07 10:16:28
Ngày ký: 04/12/2020
Ngày hiệu lực: 04/12/2020
Người đăng: vanthupgd

Tên file: TDKT_CV-347-Xet-cong-nhan-SK-de-tai-NCKHSPUD.signed.pdf
Kích thước: 1.72 MB
Tải về