Xét bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức năm 2019

Đăng ngày: 2018-11-26 16:04:02
Sửa ngày: 2018-11-26 16:04:02
Ngày ký: 22/11/2018
Ngày hiệu lực: 22/11/2018
Người đăng: vanthupgd

Tên file: 388-nâng-lương-trước-hạn-năm-2019.pdf
Kích thước: 0
Tải về