Hoàn thành tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học vòng huyện năm học 2021-2022

         Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-PGDĐT ngày 17/02/2022 của Phòng GDĐT huyện Phú Giáo về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học vòng huyện năm học 2021-2022. Ngày 24/3/2022 Phòng GDĐT tổ chức Khai mạc Hội thi GVDG vòng huyện cấp tiểu học năm học 2021-2022, có 72 thí sinh (giáo viên) tham gia dự thi với tất cả các Bộ môn và giáo viên dạy các khối lớp.

b93f7c077adfba81e3ce3

(Thầy Trịnh Quang Thêm – PTP. GDĐT Phú Giáo phát biểu khai mạc Hội thi)

         Đây là Hội thi lần đầu tiên thực hiện theo Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ GDĐT, giáo viên tham gia dự thi phải hoàn thành 02 nội dung thi (phần thuyết trình và phần thi thực hành giảng dạy trên lớp) được tổ chức theo chu kỳ 2 năm 1lần ở cấp huyện.

         Trong quá trình diễn ra Hội thi (từ ngày 25/3 đến ngày 08/4/2022) có 08 trường hợp thí sinh (giáo viên) vắng thi do bị nhiễm F0 cụ thể:

         + Số thí sinh tham gia thi thuyết trình: 67 (vắng 05 do bệnh); số thí sinh đạt 67/67, tỷ lệ 100 %.

         + Số thí sinh tham gia thi thực hành: 64 (vắng 08 do bệnh). Trong đó: Số thí sinh đạt 63, tỷ lệ 98,44%, có 01 thí sinh không đạt, tỷ lệ: 1.56%.

         Do thời gian khai mạc Hội thi diễn ra vào thời điểm tháng 3/2022 nên BTC chủ động triển khai tổ chức Lễ khai mạc bằng hình thức trực tuyến. Đến Dự Khai mạc Hội thi có Ông Trịnh Quang Thêm – Phó TP GDĐT, Phó Trưởng Ban Tổ chức cùng Ban Giám khảo dự trực tiếp; BGH và giáo viên là thí sinh dự thi tham gia dự lễ khai mạc tại 15 điểm cầu của các trường TH trong toàn huyện (tham gia dự Khai mạc trực tuyến).

         Ngày 20/5/2022 Phòng GDĐT tổ chức Bế mạc Hội thi  GVDG vòng huyện cấp Tiểu học năm học 2021-2022 và trao giải cho các cá nhân và tập thể đạt giải cao trong Hội thi theo Thông báo số 141/TB-PGDĐT ngày 16/5/2022. Đến dự Lễ Tổng kết (Bế mạc) Hội thi có Lãnh đạo Phòng GDĐT, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, BGH các trường và 63 GV được công nhận giáo viên dạy giỏi vòng huyện tham gia dự thi.

 

86d3a721a1f961a738e814

          Thầy Đặng Thanh Tuấn – HUV, Trưởng phòng GDĐT, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi đánh giá cao và ghi nhận sự nổ lực của các cá nhân và tập thể đã có những đóng góp to lớn trong Hội thi: sự làm việc công tâm, công bằng, khách quan của Ban Giám khảo và đặc biệt đánh giá cao sự nỗ lực của tất cả GV tham gia dự thi. Một năm học mặc dù phải chịu nhiều khó khăn dịch bệnh, vừa dạy vừa thực hiện công tác phòng dịch nhưng tất cả GV đã vượt qua và có mặt tại Hội thi là một điều rất đáng tự hào cho ngành GDĐT nói chung và bậc học tiểu học nói riêng.

37fb28d02e08ee56b7196

(Cô Nguyễn Thị Hồng Việt chuyên viên PGDĐT (phụ trách chuyên môn tiểu học) thông qua báo cáo Tổng kết Hội thi và Quyết định công nhận GVDG cấp huyện, Quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân đạt giải cao trong Hội thi GVDG vòng huyện cấp tiểu học năm học 2021-2022)

b444ec6ceab42aea73a57

1519d803dedb1e8547ca8

(Thầy Đặng Thanh Tuấn – TP GDĐT (bìa trái) và Thầy Trịnh Quang Thêm (bìa phải) trao giấy công nhận đạt GVDG cấp huyện cho các thầy, cô)

46ff86f4802c4072193d12

(Thầy Đặng Thanh Tuấn – TP GDĐT  trao giấy khen cho các thầy, cô đạt giải nhất trong Hội thi GVDG)

921078177ecfbe91e7de9

(Thầy Trịnh Quang Thêm – TP. GDĐT  trao giấy khen cho các thầy, cô đạt giải nhì trong Hội thi GVDG)

Be mac Hoi thi GVG cap Tieu hoc

(Thầy Đặng Thanh Tuấn – TP GDĐT  trao giấy khen cho các thầy, cô đạt giải ba trong Hội thi GVDG)

921078177ecfbe91e7de9

(Thầy Trịnh Quang Thêm – TP. GDĐT  trao giấy khen cho các thầy, cô đạt giải khuyến khích trong Hội thi GVDG)

Một số hình ảnh Hội thi

4b0f6c2a6af2aaacf3e34

165e696d6fb5afebf6a41

f01c5c205af89aa6c3e92

ff5fe5a0e37823267a6915

417663596581a5dffc905 7aed67e5613da163f82c13

163 thoughts on “Hoàn thành tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học vòng huyện năm học 2021-2022

 1. Pingback: Career services
 2. Pingback: fue online catalog
 3. Pingback: fue phone number
 4. Pingback: Quality of life
 5. Pingback: Rota evaporators
 6. Pingback: research
 7. Pingback: Tahya Misr Fund
 8. Pingback: MBA degree Cairo
 9. Pingback: FUE
 10. Pingback: MBA tuition fees
 11. Pingback: fue
 12. Pingback: Banking Internship
 13. Pingback: fue contact
 14. Pingback: faretti binari
 15. Pingback: boxe philippine
 16. Pingback: pull-ups
 17. Pingback: Fiverr Earn
 18. Pingback: Fiverr Earn
 19. Pingback: Fiverr Earn
 20. Pingback: Fiverr Earn
 21. Pingback: Fiverr Earn
 22. Pingback: Fiverr Earn
 23. Pingback: Fiverr Earn
 24. Pingback: Fiverr Earn
 25. Pingback: Fiverr Earn
 26. Pingback: Fiverr Earn
 27. Pingback: Fiverr Earn
 28. Pingback: Fiverr Earn
 29. Pingback: fiverrearn.com
 30. Pingback: fiverrearn.com
 31. Pingback: fiverrearn.com
 32. Pingback: fiverrearn.com
 33. Pingback: fiverrearn.com
 34. Pingback: clima para hoy
 35. Pingback: fiverrearn.com
 36. Pingback: fiverrearn.com
 37. Pingback: fiverrearn.com
 38. Pingback: grey frenchie
 39. Pingback: dog kennel
 40. Pingback: exotic bullies
 41. Pingback: jute rugs
 42. Pingback: seo in Qatar
 43. Pingback: crypto news
 44. Pingback: Samsung phone
 45. Pingback: future university
 46. Pingback: future university
 47. Pingback: future university
 48. Pingback: future university
 49. Pingback: future university
 50. Pingback: multisbo slot
 51. Pingback: bulldogs puppy
 52. Pingback: future university
 53. Pingback: Moving company
 54. Pingback: Moving assistance
 55. Pingback: Packing expertise
 56. Pingback: Classic Books 500

Đã khóa bình luận