Hội nghị cán bộ công chức Phòng GDĐT năm 2020

          Căn cứ Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 19/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

          Thực hiện Hướng dẫn số 21/SNV-XDCQ-CTTN ngày 15/5/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương về tố chức thực hiện dân chủ và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ;

          Thực hiện Công văn số 493UBND-VX ngày 7/7/2015 của UBND huyện Phú Giáo về hướng dẫn thực hiện dân chủ và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo NĐ 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ

          Nhằm đánh giá tình hình họat động của Phòng GDĐT trong năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020, được sự thống nhất của toàn thể CBCVNV Phòng GDĐT và được sự cho phép của Huyện ủy, UBND huyện, LĐLĐ huyện.

          Ngày 19/02/2020, Phòng GDĐT tổ chức Hội nghị CBCC năm 2020 theo đúng hướng dẫn chỉ đạo cấp trên. Hội nghị có Ông Đặng Thanh Tuấn – HUV,BTCB,Trưởng phòng GDĐT, cùng toàn thể cán bộ công chức Phòng GDĐT tham dự Hội nghị.

5

(Chủ tọa Hội nghị: Ông Đặng Thanh Tuấn – HUV,BTCB, TP GDĐT chủ trì (giữa), Bà Võ Thị Thu Thảo – PTP GDĐT (trái) và Ông Trương Quốc Huy – CTCĐCS, PTP GDĐT (phải))

4

(Đ/c Nguyễn Thị Kim Ánh báo cáo công khai quyết toán thu – chi ngân sách năm 2019 và thông báo công khai dự toán thu- chi ngân sách năm 2020) 

3

1

2

          Toàn thể Hội nghị đã thảo luận, nhất trí thông qua các báo cáo, Nghị quyết Hội nghị CBCC Phòng GDĐT năm 2020 gồm Báo cáo tóm tắt kết quả họat động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ  năm 2020 của cơ quan; Báo cáo tóm tắt kết quả họat động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ  năm 2020 của CĐCS; Báo cáo tình hình thực hiện QCDC năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo công khai quyết toán thu – chi ngân sách năm 2019 và thông báo công khai dự toán thu- chi ngân sách năm 2020 và thông qua Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2020; Báo cáo kết quả thi đua của chính quyền và công đoàn năm 2019 và đăng ký thi đua năm 2020; Báo cáo kết quả họat động của Ban TTND năm 2018-2019 và phương hướng họat động năm 2020-2021; Hội nghị thảo luận; Bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2021;Thông qua Nghị quyết HNCBCC

156 thoughts on “Hội nghị cán bộ công chức Phòng GDĐT năm 2020

 1. Pingback: shilgretulop
 2. Pingback: wwwgeicocom
 3. Pingback: Geico quote online
 4. Pingback: contrarian synonym
 5. Pingback: zoredfurilort
 6. Pingback: 4promiami
 7. Pingback: What to Blog About
 8. Pingback: sbobet mobile
 9. Pingback: car data check
 10. Pingback: judi slot online
 11. Pingback: 먹튀검증
 12. Pingback: 먹튀사이트
 13. Pingback: site
 14. Pingback: car body repair
 15. Pingback: brothers
 16. Pingback: AMAL THOMAS
 17. Pingback: Business Loans
 18. Pingback: Dry Needling
 19. Pingback: tshirt design
 20. Pingback: AMAL THOMAS
 21. Pingback: kochblume
 22. Pingback: dmt vape pen
 23. Pingback: 메이저놀이터
 24. Pingback: coffee online shop
 25. Pingback: click here
 26. Pingback: ada compliance
 27. Pingback: Orbital Theme
 28. Pingback: oops concepts
 29. Pingback: pasarela de pagos
 30. Pingback: buy cbd online
 31. Pingback: Septic Pumping
 32. Pingback: MIŃSK MAZOWIECKI
 33. Pingback: Studiopaparazzi Pl
 34. Pingback: mińsk mazowiecki
 35. Pingback: drivers license
 36. Pingback: inkasso
 37. Pingback: safety
 38. Pingback: CRS Info Solutions
 39. Pingback: startup
 40. Pingback: judi online
 41. Pingback: village emploi
 42. Pingback: NECO Runs
 43. Pingback: Click here
 44. Pingback: Who is Kelly Kosky
 45. Pingback: url
 46. Pingback: Entrümpelung Wien
 47. Pingback: link
 48. Pingback: pkv games online
 49. Pingback: Monopoly Casino
 50. Pingback: teen
 51. Pingback: microbt
 52. Pingback: 사이트 추천
 53. Pingback: source
 54. Pingback: this link
 55. Pingback: dog toys
 56. Pingback: investments
 57. Pingback: entrepreneurs
 58. Pingback: GymDeckApparel
 59. Pingback: teen drama
 60. Pingback: Birger Dehne
 61. Pingback: xbox
 62. Pingback: peaceful re-entry
 63. Pingback: gypsy eviction
 64. Pingback: CRAR
 65. Pingback: git analytics
 66. Pingback: taxi airport
 67. Pingback: esurance.com
 68. Pingback: usaa auto quote
 69. Pingback: CS-SYNERGY
 70. Pingback: 4th Ave Products
 71. Pingback: Market trend today
 72. Pingback: China flower
 73. Pingback: get
 74. Pingback: Link here
 75. Pingback: brands
 76. Pingback: smart carts

Đã khóa bình luận