Họp trực tuyến Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục tại điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Giáo

          Thực hiện Công văn số 1155/SGDĐT-TCCB ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc họp trực tuyến về công tác chuẩn bị tổ chức kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022;

          Sáng ngày 15/7/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GDĐT huyện Phú Giáo tham gia họp trực tuyến với Sở Giáo dục Đào tạo Bình Dương tại điểm cầu Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Giáo. Đến dự có Ông Đặng Thanh Tuấn – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Giáo, Ông Nguyễn Thanh Thông – Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Phú Giáo, Ông Lê Khánh Duệ – Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Phú Giáo; Bà Võ Thị Châu Loan – Trưởng phòng Thanh tra huyện Phú Giáo, cùng các đồng chí trong Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Giáo năm học 2021-2022.

          Trong buổi Hội nghị, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục Phú Giáo đã tham gia họp trao đổi các nội dung liên quan tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức, nhằm tổ chức tốt kỳ tuyển dụng theo đúng quy chế, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương.

7

(Dãy bàn đầu: Ông Nguyễn Thanh Thông – Phó TP Nội vụ (bìa trái); Ông Đặng Thanh Tuấn – TP GDĐT (giữa), Bà Võ Thị Châu Loan – TP Thanh tra huyện (phải))

2

(Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu)8

(Điểm cầu trực tuyến tại Phòng GDĐT Phú Giáo)