Khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học vòng huyện năm học 2018-2019

        Ngày 12 tháng 11 năm 2018 Phòng GDĐT Phú Giáo đã tổ chức Lễ khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2018-2019 cấp tiểu học tại Trường Tiểu học An Bình A. Về dự lễ khai mạc có Lãnh đạo Phòng GDĐT, thành viên ban tổ chức, thành viên ban giám khảo, cùng toàn thể giáo viên tham gia dự thi đã có mặt đông đủ.

        Hội thi là hoạt động chuyên môn nghiệp vụ bổ ích đối với giáo dục tiểu học trong toàn huyện, là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

        Qua Hội thi, tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông theo quy định.

4

(Ông Trịnh Quang Thêm – Phó Trưởng phòng GDĐT phát biểu khai mạc hội thi)

1

(Ông Trịnh Văn Nguyên – Hiệu trưởng trường Tiểu học An Bình A thông qua quyết định thành lập ban tổ chức, ban giám khảo của hội thi)

3

(Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm – Chuyên viên Phòng GDĐT Phú Giáo phổ biến nội quy, quy chế hội thi)

5

(2 giáo viên kiểm tra niêm phong đề thi)

        Sau phần khai mạc, các giáo viên tiến hành phần dự thi bài kiểm tra Năng lực theo quy định của Hội thi.

                                                                 (Trường TH An Bình A)