Hội nghị cán bộ công chức Phòng GDĐT năm 2019

       Căn cứ Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 19/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

       Thực hiện Công văn số 493/UBND-NC ngày 07 tháng 7 năm 2015 của UBND huyện Phú Giáo về việc hướng dẫn tổ chức hiện dân chủ và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ;

       Nhằm đánh giá tình hình họat động của Phòng GDĐT trong năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, được sự thống nhất của toàn thể CBCVNV Phòng GDĐT và được sự cho phép của Huyện ủy, UBND huyện, Liên đoàn lao động huyện.

       Ngày 14/02/2019, Phòng GDĐT tổ chức Hội nghị CBCC năm 2019 theo đúng hướng dẫn chỉ đạo cấp trên. Đến dự Hội nghị có Bà Trần Thị Hoàng Oanh – Phó CT LĐLĐ huyện Phú Giáo, Ông Đặng Thanh Tuấn – HUV,BTCB,Trưởng phòng GDĐT, cùng toàn thể Cán bộ công chức Phòng GDĐT tham dự Hội nghị.

     Toàn thể Hội nghị đã thảo luận, nhất trí thông qua các báo cáo, Nghị quyết Hội nghị CBCC Phòng GDĐT năm 2019 gồm Báo cáo tóm tắt kết quả họat động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ  năm 2019 của cơ quan;Báo cáo tóm tắt kết quả họat động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ  năm 2019 của CĐCS; Báo cáo tình hình thực hiện QCDC năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo công khai quyết toán thu – chi ngân sách năm 2018 và thông báo công khai dự toán thu- chi ngân sách năm 2019 và thông qua Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2019; Báo cáo kết quả thi đua của chính quyền và công đoàn năm 2018 và đăng ký thi đua năm 2019; Báo cáo kết quả họat động của Ban TTND năm 2018 và phương hướng họat động năm 2019; Hội nghị thảo luận; Thông qua Nghị quyết HNCBCC

1

(Thầy Đặng Thanh Tuấn – HUV, BTCB, Trưởng phòng GDĐT chủ tọa điều hành Hội nghị CBCC)

5

(Cô Võ Thị Thu Thảo – Phó Trưởng phòng GDĐT thông qua báo cáo cơ quan năm 2018 và phương hướng 2019 tại Hội nghị)

4

(Thầy Nguyễn Hoàng Ngọc – Phó BTCB, Chủ tịch CĐCS Phòng GDĐT thông qua báo cáo QCDC năm 2018 và phương hướng năm 2019 tại Hội nghị)

6

(Đại diện chính quyền và Chủ tịch CĐCS Phòng GDĐT ký giao ước thi đua năm 2019)

2

(Quang cảnh Hội nghị)3