Phòng GDĐT tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2023

         Căn cứ Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 19/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Công văn số 1311/UBND-NC ngày 24/12/2020 của UBND huyện Phú Giáo về việc hướng dẫn tổ chức hiện dân chủ và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ;

         Nhằm đánh giá tình hình họat động của Phòng GDĐT trong năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023, được sự thống nhất của toàn thể CBCVNV Phòng GDĐT và được sự cho phép của Huyện ủy, UBND huyện. Sáng ngày 31/01/2023, Phòng GDĐT tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2023 tại Hội trường Phòng GDĐT. Đến dự Hội nghị có Bà Trần Thị Hoàng Oanh – Đại điện Liên đoàn lao động huyện Phú Giáo, Ông Đặng Thanh Tuấn – HUV, BT Chi bộ, Trưởng phòng GDĐT và có đầy đủ lãnh đạo, công chức và người lao động tham gia Hội nghị.

         Hội nghị đã Bầu ra Đoàn chủ tịch, thư ký Hội nghị thông qua chương trình và tổ chức  triển khai các nội dung, cụ thể:

  1. Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
  2. Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Hội nghị năm 2022 và Báo cáo tình hình thực hiện QCDC năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
  3. Đánh giá tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của Người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm
  4. Báo cáo tình hình hoạt động Công đoàn năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023
  5. Báo cáo kết quả thi đua của chính quyền và công đoàn năm 2022 và đăng ký thi đua năm 2023; dự thảo bản giao ước thi đua.
  6. Báo cáo kết quả họat động của Ban TTND năm 2022 và phương hướng họat động năm 2023
  7. Báo cáo công khai quyết toán thu – chi ngân sách năm 2022; Thông báo công khai dự toán thu- chi ngân sách năm 2023 và thông qua Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2023
  8. Hội nghị thảo luận
  9. Tuyên dương, khen thưởng, phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan và Công đoàn cơ sở

Một số hình ảnh tại Hội nghị

9

(Thầy Đặng Thanh Tuấn – HUV, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng GDĐT điều hành thảo luận tại Hội nghị)

8

(Thầy Đặng Thanh Tuấn – Trưởng phòng GDĐT, đại diện lãnh đạo cơ quan (trái)  và Thầy Trương Quốc Huy – Chủ tịch CĐCS đại diện Công đoàn ký kết giao ước thi đua tại Hội nghị)

1

4

10

6  7

11

  3

2