Phú Giáo tổ chức Bồi dưỡng chuyên đề “Vận dụng giáo dục Stem trong dạy học Tiểu học”

          Căn cứ công văn số 586/SGDĐT-GDTH ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Bình Dương về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong dạy học tiểu học;

          Thực hiện kế hoạch số 61/KH-PGDĐT ngày 07/7/2023 của phòng GDĐT Phú Giáo về việc tập huấn chuyên đề vận dụng giáo dục STEM trong dạy học tiểu học;

          Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của giáo dục STEM trong thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học; thống nhất nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục STEM; bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hoạt động giáo dục STEM cho cán bô, giáo viên trong các trường tiểu học trong huyện;

          Sáng ngày 02/8/2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Giáo tổ chức Khai mạc lớp Bồi dưỡng chuyên đề “Vận dụng giáo dục STEM trong dạy học tiểu học” cho toàn thể Cán bộ quản lý và giáo viên của 15 trường trong toàn huyện. Về dự buổi khai mạc, về phía lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Giáo có ông Trịnh Quang Thêm, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo; về phía trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh – đơn vị phối hợp, có Tiến sĩ Dương Minh Thành, trưởng khoa Giáo dục Tiểu học và các thầy cô là giảng viên trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

02

(Thầy Trịnh Quang Thêm, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc)

03

(Tiến sĩ Dương Minh Thành, trưởng khoa Giáo dục Tiểu học, trường ĐHSP TPHCM
phát biểu tại buổi khai mạc)

          Đợt tập huấn bồi dưỡng chuyên đề “Vận dụng giáo dục STEM trong dạy học tiểu học” được tổ chức từ ngày 27/7/2023 đến ngày 05/8/2023 với 2 hình thức học tập: học trực tuyến và học trực tiếp, chia thành 10 lớp ở tại 5 điểm trường.
Sau buổi khai mạc, các lớp học tiếp tục các buổi học tập theo kế hoạch.

Một số hình ảnh của buổi khai mạc:

04

05

06

CM Tiểu học