Tập huấn sử dụng cổng thông tin điện tử cho các đơn vị trường học trong huyện

       Căn cứ nội dung bàn giao Phần mềm cổng thông tin điện tử ePortal (website) của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển BiTech cho Phòng GDĐT Phú Giáo và 35 đơn vị trường học Mầm non, Tiểu học và THCS trực thuộc;

       Ngày 28/9/2018, Phòng GDĐT Phú Giáo phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư Phát triển BiTech tổ chức tập huấn sử dụng sử dụng phần mềm cổng thông tin điện tử ePortal (Website) cho 35/35 đơn vị trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện tại Hội trường Phòng GDĐT Phú Giáo. Đến tham dự buổi tập huấn có Ông Trương Quốc Huy – Phó Trưởng phòng GDĐT Phú Giáo, Hiệu trưởng và giáo viên phụ trách quản lý cổng thông tin điện tử các đơn vị trường học trực thuộc.

       Nội dung tập huấn: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển BiTech sẽ hướng dẫn các đơn vị trong việc sử dụng, khai thác các tính năng của “phần mềm cổng thông tin điện tử ePortal”.

1

(Kĩ thuật viên Công ty BiTech hướng dẫn sử dụng cổng thông tin điện tử)

24

(Quang cảnh Hội trường)