Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
81/PGDĐT24/03/2023Tăng cường cảnh giác với các thủ đoạn gọi điện thoại, sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tải về
37/PGDĐT-TH13/02/2023Phòng Giáo dục và Đào tạoThông báo: Công văn về việc chuẩn bị thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với lớp 4 năm học 2023-2024 Tải về
08/TB-PGDĐT26/01/2023Phòng Giáo dục và Đào tạoThông báo lịch tiếp công dân của Phòng GDĐT Phú Giáo năm 2023 Tải về
397/TB-UBND04/06/2021UBND huyện Phú GiáoThông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Giáo năm học 2021-2022 Tải về
35/TB-PGDĐT07/03/2018Phòng GDĐT Phú GiáoThông báo chương trình khai mạc giao lưu tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp Tiểu học năm học 2017-2018 Tải về
48/TB-PGDĐT03/05/2017Phòng GDĐT Phú GiáoThông báo kết quả học sinh đạt thành tích tại Giải thể thao học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2016-2017 Tải về
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo năm 2023, định hướng đến năm 2025 Tải về