Công văn hướng dẫn triển khai hoạt động Tổ công nghệ số trường học trên địa bàn huyện Phú Giáo

Đăng ngày: 2024-06-18 01:14:52
Sửa ngày: 2024-06-18 01:14:52
Ngày ký: 17/06/2024
Ngày hiệu lực: 17/06/2024
Người đăng: vanthupgd

Tên file: CNTT_CV-445_HD_Trien-khai_To-cong-nghe-so-truong-hoc_6.2024_signed_signed.pdf
Kích thước: 1.50 MB
Tải về


Tên file: CNTT_CV-445_HD_Trien-khai_To-cong-nghe-so-truong-hoc_6.2024.doc
Kích thước: 54.50 KB
Tải về


Tên file: NQ_ho_tro_CDS_1_signed-che-do-to-cong-nghe-so.pdf
Kích thước: 634.01 KB
Tải về


Tên file: 1492-VX.signed.pdf
Kích thước: 1.40 MB
Tải về